Blog o dobrej literaturze, poezji, o miłości do słowa pisanego

Kalendarium

poniedziałek, 01 czerwca 2015

Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Dzień Dziecka został wprowadzony w 1952 roku, a jego inicjatorem była organizacja „The International Union for Protection of Childhood”, działająca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na całym świecie.

Przed rokiem 1952, Dzień Dziecka istniał już w kalendarzach niektórych krajów, między innymi w Chinach od 1926 roku. W 1953 roku do obchodów tego święta przyłączyła się Organizacja Narodów Zjednoczonych i wielu krajach święto dzieci przypada na dzień 20 listopada (obchodzone jest jako Dzień Praw Dziecka), w dniu upamiętniającym uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r.


 

Dzień Dziecka. Najradośniejsze, najszczerzej – po dziecinnemu - roześmiane, rozkrzyczane święto ze wszystkich. W Polsce obchodzimy go na przełomie wiosny i lata, i ten termin sprawia, że kolorowe baloniki, będące jego wesołym symbolem widać praktycznie wszędzie. Na Dzień Dziecka z niecierpliwością czekają wszyscy milusińscy i już wiele dni naprzód usiłują odgadnąć, jakie niespodzianki przygotowali im z tej okazji rodzice, dziadkowie, ciocie.

Na Dzień Dziecka szykują się także dorośli i to na zupełnie poważnie. Dla wielu przedsiębiorców przygotowania do tego święta stanowią okres wytężonej pracy. To właśnie Dzień Dziecka jest sygnałem, że zaczyna się sezon letni w wesołych miasteczkach, parkach wodnych, basenach i placach zabaw. Dzień Dziecka powoduje, że zapełnia się ZOO, parki i muszle koncertowe. Cały dorosły świat dokłada starań, aby było to niezapomniane święto dla tysięcy najmłodszych i trochę starszych dzieci, prześcigając się w pomysłach, jak je uatrakcyjnić.

 

 

 

Dzień bez Alkoholu.

 

Na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 24 maja 2006 roku, dzień 1 czerwca został ustanowiony Dniem bez Alkoholu.

 

W uchwale Sejmu RP czytamy:

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka wzywa Rząd oraz jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu w dniu 1 czerwca.

Zwracamy się do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyszynku i sprzedaży napojów alkoholowych do powstrzymania się od sprzedaży i podawania alkoholu w tym dniu.

Wzywamy wszystkich Polaków do powstrzymania się w tym dniu od picia napojów alkoholowych. Radość i szczęście naszych dzieci to najważniejsza z idei, o której winniśmy pamiętać zawsze, a szczególnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka."

 


Picie alkoholu w obecnych czasach jest rzeczą normalną prawie na całym świecie. W Unii Europejskiej Polacy słyną ze swego uwielbienia do napojów, zarówno nisko, jak i wysoko procentowych. W kwestii spożycia alkoholu przeróżne rankingi stawiają nasz naród na wysokich miejscach, na około 90% z nich zajmujemy pierwsze miejsce.

Nasze zamiłowanie do picia wszelkiego rodzaju trunków, przekłada się na konkretne liczby. Rocznie na pojedynczego Polaka przypada 11 litrów czystego spirytusu. Brani są pod uwagę wszyscy Polacy, zarówno dzieci, abstynenci, pijący od czasu do czasu, jak i nałogowi alkoholicy.

 

 

 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z internetu.

sobota, 30 maja 2015

Światowy Dzień bez Tytoniu jest istotnym elementem planu Europy wolnej od dymu tytoniowego, przyjętego na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie.

Corocznie WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Każdego roku organizatorzy koncentrują się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej, informującej o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego.


 

Od 1991 roku Centrum Onkologii-Instytut i Fundacja „Promocja Zdrowia” organizują każdego 31 maja - Światowy Dzień Bez Tytoniu w Polsce.

O tym, że palenie szkodzi zdrowiu, wie każdy, kto sięga po papierosa. Producenci nie mają prawa ukrywać tego faktu, więc na każdym opakowaniu widnieje wymowny napis, typu: “Palenie szkodzi”, ” Palenie zabija”, “Palenie powoduje raka płuc”. Jednak wszystko co oglądamy codziennie, z czasem nam powszednieje i przestaje wywierać na nas jakiekolwiek wrażenie.

Podobnie jest z palaczami, którzy za nic już mają sobie takie przestrogi.

Mimo tego, że w ostatnim czasie zapanowała moda na niepalenie (zdrowy tryb życia), wielu palaczy nie zrezygnowało z nałogu. Według statystyk w Polsce papierosy pali ponad jedna trzecia części rodaków, którzy ukończyli 18 rok życia, a więc jest ich około 9 milionów.

31 maja jest dniem, w którym każdy palacz powinien zrezygnować z papierosów, choćby po to, aby mógł sprawdzić i zrozumieć, że są one zbędnym elementem.


 

Dzień Bociana Białego.

31 maja obchodzony jest przez miłośników przyrody w Polsce i na świecie, jako Dzień Bociana Białego.

 


Bocian biały, to najbardziej popularny i najbardziej lubiany ptak w Polsce. Ponad 23% całej światowej populacji (52 000 pary) tego gatunku przylatują do Polski, by spędzić tu wiosnę i lato.

Bociany to ptaki wędrowne i kiedy zbliża się zima, odlatują do Afryki. Zawsze jednak wracają do Polski wiosną i informują, że zima się już skończyła. Rozpiętość ich skrzydeł sięga 200 cm, a waga dochodzi do 4 kg. Żywią się małymi szkodnikami, takimi jak: myszy, nornice, czy krety. Mogą zjeść także małe węże, jaszczurki, żaby, a nawet małe króliki.

Bociany budują bardzo mocne i trwałe gniazda. Często zobaczyć je można w Polsce na słupach elektrycznych. Bociany wracają do swoich gniazd, by złączyć się w tę samą parę, odbudować siedzibę i mieć potomstwo. Są gniazda, których wiek badacze oceniają na 400 lat!Będąc w powietrzu lecą jak szybowce. Ten sposób poruszania się pozwala im pokonać dystans nawet 20 tys. kilometrów. Taki odnotowano rekord przelotu tego ptaka ze wschodnich rejonów Europy na zimowisko.

Chyba nie ma w naszym kraju ptaka, który byłyby aż tak mocno zakorzenionym w naszej świadomości, jako symbol polskiej przyrody, jak bocian biały. I jest to w jakiś sposób osobliwe, bo przecież boćki przebywają u nas tylko ok. 5-6 miesięcy w roku, spędzając zimę, jak to mawiamy, w „ciepłych krajach”. 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z internetu.

Dzień Rodzicielstwa zastępczego został ustanowiony na 30 maja przez Sejm w 2006 roku.

Święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom spokojnego dzieciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości.


Dzieci zaniedbywane przez swoich biologicznych opiekunów, bite, wykorzystywane, bądź wychowywane w nieodpowiedni sposób nie mają szans na dorastanie w bezpiecznym otoczeniu. Ich rozwój jest poważnie zagrożony, w rezultacie czego bardzo często źle się uczą, mają kłopoty w relacjach z rówieśnikami, nie ufają dorosłym.

 

Zagadnienie adopcji jest coraz poważniejszym problemem w naszym społeczeństwie. Ocenia się, że co 5 para w Polsce nie może mieć dzieci i większość z nich rozważa możliwość adopcji. Jednakże bardzo długi czas oczekiwania się na decyzje sądowe w tej kwestii, zniechęca wielu potencjalnych rodziców adopcyjnych.

Adopcja, czyli inaczej rodzicielstwo zastępcze, wymaga jednak spełnienia szeregu warunków. Aby je poznać, najlepiej udać się do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Tam zainteresowani dowiedzą się, że muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje osobiste, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, a między adoptowanym a adoptującym, musi być odpowiednia różnica wieku.


Poznają oni także rodzaje zaświadczeń, jakie muszą przedstawić. Są to m.in. akt małżeństwa, zaświadczenie o niekaralności, o braku zdrowotnych przeciwwskazań wydanych przez lekarza rodzinnego oraz psychiatrę, o zatrudnieniu oraz zarobkach, a wreszcie opinie z zakładu pracy i od przyjaciół.

 

Rodzicielstwo zastępcze kojarzy się też, a może i przede wszystkim, z rodzinami zastępczymi. Jeśli dzieckiem nie ma się kto opiekować, bo np. jego biologicznym rodzicom odebrano tymczasowo do tego prawo, można się nim zaopiekować po usankcjonowaniu postanowienia sądowego odnośnie dobrowolnego aktu opiekuńczego.

Różnica pomiędzy takim stanem a adopcją polega na tym, że jest to często opieka tymczasowa.


 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z internetu.

piątek, 22 maja 2015

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten obchodzony był 29 grudnia, ale w 2000 r. zmieniono datę na dzień 22 maja, czyli datę wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej - umowy międzynarodowej określającej zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej.

 

Różnorodność biologiczna ma wielkie znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych.

 

Bogactwo różnorodności biologicznej odznacza się nieokreśloną liczbą różnych elementów na poszczególnych poziomach organizacji przyrody oraz częstością ich występowania.

 

Bogactwo różnych gatunków roślin i zwierząt, występujących na Ziemi, zróżnicowanie genów zawartych w pulach genowych poszczególnych gatunków i w końcu bogactwo siedlisk, które warunkują bogactwo ekosystemów.


RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA:
To przede wszystkim ochrona ekosystemów i naturalnych siedlisk gatunków, ochrona ex situ to ochrona gatunków poza ich naturalnym środowiskiem, np. w ogrodach zoologicznych i botanicznych. Ma ona na celu zachowanie wymierających gatunków, które żyją tylko w ogrodach zoologicznych i botanicznych, poza swoimi naturalnymi siedliskami, oraz zachowanie ich materiału genetycznego, a także ich reintrodukcję.
Reintrodukcja to ponowne wprowadzenie organizmów danego gatunku zwierząt na tereny zajmowane przez nie w przeszłości, na których z różnych przyczyn wyginęły. W Polsce do najbardziej znanych należy reintrodukcja bobra na obszarze niżu polskiego i Karpat oraz żubra w różnych regionach kraju.
Zmniejszanie liczebności organizmów, a w konsekwencji ich wymieranie spowodowane jest przede wszystkim niszczeniem i przekształcaniem środowiska przez człowieka, zanieczyszczenia wód oraz spuszczanie do zbiorników wodnych podgrzanych wód przemysłowych, to też wpływa negatywnie na rozmnażanie się gatunków zwierząt oraz zmienia warunki życia występujących tam organizmów i może prowadzić do ich śmierci! Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu bez uwzględnienia tras wędrówek zwierząt, zmechanizowanie prac leśnych i polowych. Wiele gatunków traci swoje siedliska, bo człowiek wycina lasy i zmienia je na pola uprawne, zajmuje tereny pod budownictwo oraz szlaki komunikacyjne, wypalanie wyschniętych traw przyczynia się do śmierci wielu gatunków roślin i zwierząt żyjących w glebie, zbieranie roślin w celach dekoracyjnych, przemysłowych i handlowych.


RÓŻNORODNOSC GENETYCZNA:
Zmienność genetyczna w obrębie gatunku umożliwia jego przystosowanie do zmieniających się warunków środowiska. Zapewnia trwanie gatunku mimo zmian środowiska. Zmienność tę można badać pomiędzy osobnikami w populacji, miedzy populacjami w obrębie gatunku oraz między gatunkami. Ochrona różnorodności genetycznej, czyli zmienności puli genowej, zwiększa szanse przetrwania gatunku. Na pule genową populacji wywierają wpływ mutacje, dobór naturalny i dryf genetyczny. Szczególne znaczenie mają imigranci dostarczający populacji nowe gentypy.
Dla ochrony różnorodności genetycznej utworzono tzw. banki genów. To instytucje, których zadaniem jest przechowywanie nasion, tkanek lub żywych kolekcji różnych odmian roślin.

Zasoby genowe gromadzi się już od wielu lat, a szczególnie intensywnie w ostatnim 40leciu. Najwięcej uwagi poświęcono roślinom uprawnym.

Polska ma również duże osiągnięcia w ochronie zasobów genowych drzew leśnych. Powstał nowy obiekt - Leśny Bank Genów w Kostrzycy koło Jeleniej Góry, gdzie są gromadzone nasiona drzew i krzewów leśnych z terenu całego kraju. Takie nasiona pozwalają prowadzić nasadzenia w wypadku zniszczenia drzewostanu spowodowanego przez szkodniki, pożary lub zanieczyszczenia powietrza.

Materiał genetyczny dziko występujących gatunków organizmów wykorzystuje się do rozmnażania gatunków, do odtwarzania gatunków zagrożonych wyginięciem oraz do doskonalenia gatunków roślin uprawnych.


RÓŻNORODNOŚĆ EKOSYSTEMÓW:
Ochronę różnorodności ekosystemów można rozumieć jako ochronę wewnętrznego zróżnicowania krajobrazu, w którego skład wchodzą różne typy ekosystemów. Zwykle zachowanie dużej różnorodności gatunkowej i siedliskowej warunkuje stabilność ekosystemu. Duże zróżnicowanie gatunkowe ekosystemu zwiększa liczbę powiązań i współzależności między poszczególnymi gatunkami (drapieżnictwo, pasożytnictwo itd,). Daje to możliwość stanu stabilnego. Również obieg materii i przepływ energii w ekosystemie są zależne od bogactwa gatunków, które tworzą siec pokarmową. Problem pojawia się wtedy, gdy liczebność jakiejś populacji zaczyna gwałtownie spadać, a innej nadmiernie wzrastać.
Polska ma stosunkowo dużą różnorodność biologiczną. Uwarunkowane jest to położeniem geograficznym, niewielką chemizacją rolnictwa i leśnictwa.

 

W tym roku, Dzień ten obchodzony jest pod hasłem “Woda i bioróżnorodność”. Zwraca uwagę na zasadnicze znaczenie wody dla zrównoważonego rozwoju i dla ochrony zasobów różnorodności biologicznej Ziemi. Jednocześnie ochrona bioróżnorodności jest kluczem do rozwiązania wielu występujących obecnie na świecie problemów z dostępem do czystej, zdrowej wody. Tegoroczne obchody Dnia powiązane są z ogłoszonym przez ONZ “Rokiem współpracy w dziedzinie wody”, a także z trwającą właśnie “Dekadą NZ Różnorodności Biologicznej 2011-2020”.

 

Czysta woda, to życie i zdrowie.

 

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebna w naszym życiu jest woda? Jak często odkręcamy kran i zastanawiamy się, ile wody marnujemy podczas codziennych czynności?

A przecież są takie kraje gdzie dostęp do wody i jej jakość dyktuje przebieg każdego dnia. Nie rzadko, szklanka czystej wody może być na wagę życia.

 

W Afryce, kiedy rodzice nie mają czym napoić swoje dziecko pozostaje im tylko jedno wyjście: muszą znaleźć wodę. Od tego, czy będzie ona czysta, czy brudna zależy, czy ich dziecko przeżyje.

 

Czysta woda to przede wszystkim życie i zdrowie. Co roku z braku dostępu do filtrowanej wody umiera 2 miliony ludzi. Życie i zdrowie tracą przede wszystkim dzieci. Organizmy najmłodszych nie mają wystarczająco dużo siły, aby bronić się przed zarazkami i chorobami znajdującymi się w brudnej wodzie.

 

Gdyby udało im się zapewnić dostęp do czystej, przefiltrowanej wody, liczba chorych dzieci w szpitalach, w krajach rozwijających się, zmniejszyłaby się o połowę.

 

Wydaje się, że problem czystości wody dotyczy przede wszystkim Afryki. Takie postrzeganie sprawy jest krótkowzroczne i powierzchowne. Świat, w którym żyjemy już dawno przestał być od siebie niezależny. Dziś jest siatką wzajemnych powiązań. Żyjemy w globalnej wiosce, w której poszczególne państwowa i ich społeczeństwa są ze sobą powiązane. Problemy społeczne i ekologiczne zyskują wymiar globalny.

 

Brak dostępu do czystej wody pitnej może dotknąć każdego mieszkańca Ziemi. Także w Europie, czy Ameryce nie powinniśmy lekceważyć tego zagrożenia.


 

Dostęp do wody pitnej jest nieodzownym warunkiem prawidłowego rozwoju społeczeństw. Chcąc skutecznie walczyć z chorobami, głodem, biedą, brakiem wykształcenia, nierównościami społecznymi, musimy zapewnić wszystkim dzieciom dostęp do czystej wody.

Różnorodność biologiczna ma olbrzymie znaczenie dla ludzkości. Przyroda charakteryzuje się bogactwem i różnorodnością gatunkową, które powstawały przez setki milionów lat i koniecznie trzeba je zachować dla przyszłych pokoleń.


Jej piękno dostarcza człowiekowi niezapomnianych, bezcennych wrażeń estetycznych. Pozwala odpoczywać oraz regenerować siły, zarówno fizyczne, jak i psychiczne oraz utrwalać to wszystko na malowidłach, fotografiach, rzeźbie, czy w wierszach ulubionych poetów.

To szlachectwo, które powinniśmy szanować i uczyć tego szacunku młodsze pokolenia.


 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z internetu.

wtorek, 19 maja 2015

Jest to inicjatywa organizacji pacjentów w wielu krajach świata, w tym także Polski, zrzeszających osoby zmagające się z chorobą Leśniowskiego-Crohna, oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Chorzy, zrzeszeni w Towarzystwie „J-elita”, przeprowadzają je pod hasłem „Nasze życie to paradoks: w toalecie i często, i rzadko".

Jest to dla nich okazja, by głos, słabo dochodzący z toalety, został usłyszany. Chorzy walczą nie tylko z chorobą, ale również o dostęp do nowoczesnej terapii biologicznej, dającej wielu z nich szansę na godne życie. Niestety, jest on bardzo utrudniony i ograniczony.


 

Nieswoiste zapalenia jelit (Inflamatory Bowel Diseases – IBD) - stanowią grupę przewlekłych, nieuleczalnych schorzeń przewodu pokarmowego, cechujących się samoistnymi remisjami i nawrotami, których etiologia pozostaje niewyjaśniona.


W zakres nieswoistych chorób zapalnych jelit wchodzą – na dwóch przeciwnych biegunach – wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, zaś między nimi mieszczą się tzw. zapalenia kolagenowe, zapalenia mikroskopowe oraz w 10–20 proc. postacie nie dające się zakwalifikować do żadnej z grup.

Opis pierwszych przypadków wrzodziejących zmian w jelicie grubym, u ludzi zmarłych z powodu krwistej biegunki, datuje się na 1859 r. Wtedy to londyńczyk Samuel Wilks, wprowadził termin
colitis>ulcerosa.

 

Wyodrębnienie z tego zespołu odcinkowego, ziarniniakowego zapalenia jelit, nastąpiło w roku 1932, za sprawą Burrilla Crohna, który opisał regional ileitis, jako nową jednostkę chorobową.

 

Jednakże prawie 30 lat wcześniej, w roku 1904, warszawski chirurg Antoni Leśniowski, przedstawił doniesienie o chorobie zajmującej jelito cienkie i jelito grube, z przetokami pomiędzy nimi. Dlatego w Polsce używa się nazwy choroba Leśniowskiego-Crohna.

 

Należy jednak odnotować, że już w 1769 r. Morgagni, opisał przypadek 34-letniego mężczyzny z naciekami zapalnymi jelita cienkiego i jelita grubego, oraz owrzodzeniami, zwężeniami i powiększonymi węzłami chłonnymi w krezce.

 

Nieswoiste zapalenie jelit może ujawnić się w każdym wieku, przy czym szczyt zapadalności u obu płci występuje pomiędzy 20 a 40 rokiem życia.

 

Charakterystycznymi objawami choroby są: wycieńczająca długotrwała biegunka, bóle brzucha o charakterze kolki, utrata masy ciała, gorączka. W trakcie rozwoju choroby mogą wystąpić groźne powikłania, takie jak: krwawienia z odbytu, przetoki, ropnie. Często zachodzi konieczność interwencji chirurgicznych.Nieswoistym zapaleniom jelita, towarzyszą często powikłania ze strony innych narządów: zmiany stawowe, oczne, skórne, płucne, a także choroby wątroby i nerek. Objawy te mogą towarzyszyć zaostrzeniom, ale czasami pojawiają się jako pierwsze, na długo przed wystąpieniem dolegliwości jelitowych

 

Nieswoiste zapalenia jelita są chorobami o podłożu autoimmunologicznym, jednak przyczyna ich występowania nie jest znana. Obecnie nie istnieje terapia, która może NZJ wyleczyć, ale dzięki najnowszym osiągnięciom medycyny, w większości przypadków można kontrolować przebieg NZJ.

 

Leczenie zależy od przebiegu choroby u konkretnego pacjenta. Terapia metodami standardowymi nie w każdym przypadku jest skuteczna, ze względu na występujące działania niepożądane lub trudności w uzyskaniu remisji. Zalecane jest wtedy leczenie biologiczne, które powoduje ustąpienie objawów oraz zapobiega ich nawrotom u większości pacjentów.

Jest to alternatywa dla operacji chirurgicznych i szansa na uniknięcie niebezpiecznych powikłań.


 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z internetu.

 

piątek, 01 maja 2015

 

Mówi się, że maj to najpiękniejszy miesiąc w roku.

To nie jest żadna fanaberia, tylko najszczersza prawda.

 

Bogini przyrody – Maja – od dawna była symbolem płodności, przynosiła ludziom szczęście i miłość. To jej właśnie – maj – zawdzięcza swoją nazwę.

 

Z czym się kojarzy?


 

Ferią barw, zapachów, sensualnością – bogactwem dla zmysłów i ciała.

 

W maju zawsze towarzyszy nam świergot ptaków, zielenieją parki, skwery, drzewa pęcznieją, kwitną kasztanowce, maturzyści ostrzą długopisy, zapach bzów otacza spacerowiczów. Gdzie by nie sięgnąć wzrokiem, świat zmęczony zimowym letargiem, odżywa – koi wzrok, duszę.

 

Wreszcie można pooddychać rześkim powietrzem. Wskoczyć na rower i pojechać przed siebie. Wyjść z domu i pójść gdzie tylko można – nad jeziorko, do lasu, do parku, byle tylko nie siedzieć w domu przed telewizorem, albo komputerem. Zabrać ze sobą swoich pupilów, czworonożnych przyjaciół i pobiegać z nimi, pojeździć na rolkach, głupi pomysł? Wcale nie!

 

Maj – czas spotkań z rodziną, przyjęć komunijnych, herbatek w ogrodach, grillów, pikników.

 

To dzięki majowej urodzie - statystycznie najczęściej i najchętniej zakochujemy się w tym miesiącu. Bo w maju świat jest piękniejszy, bajkowy.

Maj potrafi oszołomić i zakręcić w głowie. A znane majowe przysłowie potwierdza urodę tego miesiąca: „W maju jak w raju”.

Dzisiaj w maju zakochujemy się i kochamy, natomiast w czasach pogańskich, był on czasem rozpusty i cielesnych swawoli, które propagowała bogini płodności. W tym miesiącu czarownice urządzały swoje rozpustne sabaty, na które zapraszały wszelkiej maści diabły. Z tych pradawnych obyczajów narodziło się staropolskie przysłowie: „Majowe stadło, diabłu pocieradło”, które w obrazowy sposób mówi właśnie o tym, że majowy ślub skazany jest na niepowodzenie.

 

 


Wspomniana bogini Maja występuje zarówno w mitologii rzymskiej, jak i w greckiej, a także w hinduizmie.

W mitologii greckiej, Maja była jedną z siedmiu córek – nimf Plejone i Atlasa. Najpiękniejsza z sióstr, plejad i być może to dlatego zauroczony jej urodą Zeus, zdradził z nią swoją drugą żonę Herę, nawiasem mówiąc boginię małżeństwa i opiekunkę małżeńskich cnót.
I to tylko dlatego, że Hera nigdy nie dowiedziała się o zdradzie Zeusa, Maja nie ucierpiała z tego powodu. Z pozamałżeńskiego związku Mai i Zeusa urodził się Hermes.


Także rzymska bogini Maja, to patronka płodności i budzącej się do życia przyrody.

Wulkan – rzymski bóg ognia i wulkanów, pierwszego dnia maja wręczał jej w ofierze ciężarną lochę, aby tym sposobem także ziemia wydała na świat swoje plony.

Natomiast hinduska bogini Maja, posiada moc stwarzania iluzji i utrzymywania w niej (ale także uwalniania od niej) ludzi i zwierząt. Także i tutaj iluzja, ułuda, jaką włada Maja, powiązana jest z zakochaniem jako stanem nie w pełni trzeźwego umysłu i zmysłów.

Staropolski zwyczaj „Majówek”, jako biesiadnych spotkań towarzyskich na świeżym powietrzu przetrwał po dzień dzisiejszy. W maju chętnie organizujemy spotkania na łonie natury w gronie przyjaciół i choć coraz częściej nazywamy je grillowaniem czy piknikowaniem, wciąż w użyciu jest termin „majówka”.

 


Cieszmy się więc i rozkoszujmy do woli majem. Pozwólmy jego majowym boginiom odrobinę się omamić, dajmy się im zauroczyć, zakochajmy się i kochajmy w maju. Kontemplujmy jego bujną przyrodę. I pamiętajmy, że ten cudowny miesiąc po raz kolejny powtórzy się dopiero za rok!

czwartek, 30 kwietnia 2015

 

Święto obchodzone od 1890 roku, ale dopiero w 1950 roku zostało świętem narodowym.

 

Wydarzenia, które przyczyniły się do jego ustanowienia, miały miejsce pod koniec XIX wieku za oceanem. Klasa robotnicza była tam poddawana nieustannemu wyzyskowi, co wywołało falę protestów. W Chicago w 1886 roku doszło do krwawego starcia pomiędzy robotnikami walczącymi o równouprawnienie i policją. Atak funkcjonariuszy nastąpił z nieznanych powodów – pomimo pokojowego charakteru demonstracji.

 

W celu upamiętnienia ofiar Druga Międzynarodówka uchwaliła 1 maja - Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Jak można się domyślać, marsze na rzecz poszanowania praw robotniczych nie podobały się ówczesnym zaborcom ziem polskich. Obchody te często przeradzały się w niebezpieczne demonstracje, starcia z carskim wojskiem, z policją. Niepowtarzalnym jest to, że choć były to niebezpieczne czasy, ludzie tym bardziej solidaryzowali się ze sobą, a sam pochód miał charakter spontaniczny, co w późniejszym czasie zostało diametralnie zmienione.


 

Dopiero władze Polski Ludowej, w imię krzewienia idei pracy, wyjątkowo upodobały sobie Święto Pracy do tego stopnia, że uczestnictwo w pochodach pierwszomajowych było obowiązkowe w szkołach i zakładach pracy. Uczestnicy nieśli ze sobą chorągiewki , sztandary i transparenty. W uroczystych obchodach nie brakowało również przywódców partyjnych. Dzieci miały wtedy okazję zasmakować takich rarytasów, jak wata cukrowa czy oranżada. Po pochodach było mnóstwo możliwości spędzenia wspólnie czasu z przyjaciółmi i rodziną, różnymi atrakcjami, kolorowymi straganami.

 

Dziś nie ma większej fascynacji i celebracji Święta Pracy. Dla zmęczonych ludzi jest to przede wszystkim dzień wolny od pracy, który mogą poświęcić najbliższym, chwila aby odpocząć i zregenerować siły. Dla większości jest to okres popularnej Majówki, a więc czasu wyjazdów, pikników i grillowania na świeży powietrzu.
 

 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z internetu.

O autorze
ministat liczniki.org
Blogi o literaturze genis.pl Blogi o literaturze genis.pl Recenzje Agi Blogi